Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz