Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

rekonstrukce polikliniky

Bohužel stavební práce na poliklinice ovlivňují provoz ordinace. Proto prosím vždy před návštěvou naší ordinace důsledně volejt na objednání. Ordinační hodiny se mohou v důsledku technických obtíží spůsobených stavbou nečekaně měnit.

Děkujeme za pochopení.