Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 V měsíci srpnu není žádná dovolená plánovaná.  Může však docházek k neplánovaným krátkým časovým změnám v ordinačních hodinách.

* Upozorňujeme, že v době letních prázdnin může dojít k neplánovaným změnám v ordinačních hodinách, které nejsou v době vyhotovení tohoto rozpisu známé. Proto je nezbytně nutné se před každou návštěvou telefonicky ohlásit!!!