Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

Informace o očkování dětí

  • proti kterým nemocem se dnes děti povinně očkují
  • kdy, v jakých intervalech a v kolika dávkách
  • druhy vakcín
Hexavakcína zahrnuje očkovací látky proti šesti nemocem – záškrtu, tetanu, dávivému černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae B, přenosné dětské obrně a virové žloutence typu B.

Meningokoková onemocnění jsou nebezpečné bakteriální infekce, které ohrožují zejména kojence, malé děti a adolescenty. Nejčastěji se invazivní onemocnění vyskytují ve formě zánětu mozkových blan ( meningitida) a nebo otravy krve ( sepse). V uplynulých 10 letech u nás závažnou meningokokovou  infekcí onemocnělo mezi 60-110 osobami ročně, to je v průměru 1-2 osoby týdně, a každoročně v důsledku této infekce zemřelo mezi 3-16 pacienty.