Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

Nepovinné očkování - meningokoková onemocnění

Meningokoková onemocnění jsou nebezpečné bakteriální infekce, které ohrožují zejména kojence, malé děti a adolescenty. Nejčastěji se invazivní onemocnění vyskytují ve formě zánětu mozkových blan ( meningitida) a nebo otravy krve ( sepse). V uplynulých 10 letech u nás závažnou meningokokovou  infekcí onemocnělo mezi 60-110 osobami ročně, to je v průměru 1-2 osoby týdně, a každoročně v důsledku této infekce zemřelo mezi 3-16 pacienty.

 

Meningokoková onemocnění mají zpočátku neurčité příznaky jako jsou horečka, bolesti hlavy, celková nevůle – tedy stejné příznaky jako jakékoliv jiné onemocnění. Příznaky se často podobají v časném stádiu chřipce. Proto bývají meningokoková onemocnění často rozpoznána až v pokročilém stádiu a mohou vést i přes maximální lékařskou péči během 24 hodin k úmrtí.

I při dnešní úrovni lékařské péče umírá každý desátý pacient a až dva z deseti přeživších pacientů mají těžké trvalé následky, např.: poškození mozku, ztráta končetin, ztráta sluchu, problémy s učením.

Meningokoková onemocnění se přenášejí kapénkovou infekcí z člověka na člověka. Většina kojenců a malých dětí se nakazí od osob, které o ně pečují, nebo v dětských kolektivech. Zdrojem nákazy jsou obvykle osoby, které samy nemají příznaky onemocnění ameningokok u nich přežívá na sliznici nosohltanu.

Bakterie se nazývají Neisseria meningitidis – zkráceně meningokoky. Existují v několika různých séroskupinách. Z pěti nejdůležitějších séroskupin (A, B, C, W135 a Y) je v dnešní době v České republice nejrozšířenější menigokok skupiny B – způsobuje čtyři z pěti případů onemocnění u kojenců.

 

webové stránky: www.antimeningokok.cz

Prevence

Nejlepší ochranou proti těmto onemocněním je očkování.

Vakcíny

Vakcína proti meningokokům séroskupiny B – BEXSERO

Pro použití u dětí od 2 měsíců věku a u dospělých, která je jedinou registrovanou vakcínou proti nejčastější skupině meningokoka (přibližně 75 % případů) vyvolávající onemocnění a úmrtí v ČR.  Vzhledem k variabilitě antigenů séroskupiny B, nemůže očkování vytvořit ochranu proti všem meningokokům skupiny B. V ČR se předpokládá u nově registrované MenB vakcíny – BEXSERO - 74% pokrytí.

Cena cca 2800,- Kč za jednu dávku (včetně aplikace).

Vakcíny proti meningokokům séroskupin A,C,W135 a Y – NIMENRIX, MENVEO

Konjugovaná tetravakcína proti čtyřem séroskupinám A, C, W-135, Y pro použití u dětí od 12 měsíců věku a u dospělých (NIMENRIX) nebo u dětí od 2 let věku a u dospělých (MENVEO). Konjugovaná tetravakcína je nejvhodnější z dostupných vakcín pro zajištění co nejširší dostupné ochrany zejména při častém cestování mladých osob. Složka Y obsažená v tetravakcíně navíc zajišťuje ochranu proti meningokoku séroskupiny Y, která i v České republice způsobuje nejvyšší smrtnost ze všech séroskupin.

Cena cca 1500,- Kč za jednu dávku (včetně aplikace).

Vakcíny proti meningokokům séroskupiny C – NEISVAC-C, MENJUGATE

Konjugované polysacharidové monovalentní vakcíny proti séroskupině C pro použití pro děti od 2 měsíců věku, adolescentů a dospělých. Vakcíny proti infekcím vyvolaným meningokoky pouze séroskupiny C.

Kdo by měl být naočkován

Očkování je zejména doporučeno pro:

  • děti ve věku od 2 měsíců do 2 let proti séroskupině B, aplikace se upřednostňuje v průběhu prvního půl roku života
  • děti ve věku od 13 do 15 let
  • adolescenty a mladé dospělé, zejména před vstupem na vysokou školu, zařízení internátního typu a s ohledem na zvážení individuálního rizika (účast na hudebních festivalech, hromadných akcích, pobyt ve velkých kolektivech)
  • osoby cestující nebo plánující trvalý pobyt v zemích s hyperendemickým nebo epidemickým výskytem meningokokových onemocnění

Naše doporučení

Vakcínou BEXSERO naočkovat děti v kojeneckém věku – tedy již v prvním nebo druhém půlroce života a toto očkování proti nejčastější séroskupině meminkokoků B  doplnit po jednom roce věku kombinovanou tetravakcínou NIMENRIX nebo MENVEO proti  dalším méně častým séroskupinám A,C,W135 a Y

Starší děti, které dosud nebyly proti meninkokokům očkované, doočkovat kdykoliv v průběhu života jak vakcínou BEXSERO tak MENVEO ( NIMENRIX) – je možné očkovat v jeden den obě vakcíny.

Počet dávek vakcínou BEXSERO

  • kojenci ve věku 2-5 měsíců 3 dávky v odstupu minimálně 1měsíce + 4.dávka mezi 12.-23. měsícem věku
  • kojenci ve věku 6-11 měsíců 2 dávky v odstupu minimálně 2 měsíců + 3.dávka ve 2. roku života
  • děti ve věku 12-23 měsíců 2 dávky v odstupu minimálně 2 měsíců + 3. dávka za 1-2 roky od 1. dávky
  • děti ve věku 2-10 let 2 dávky v odstupu minimálně 2 měsíce
  • od 11 let a dospělí 2 dávky v odstupu minimálně 1 měsíce

Počet dávek vakcínou MENVEO a NIMENRIX

MENVEO pro děti od věku 2 let – jedna dávka každých 5 let

NIMENRIX pro děti od 1 roku věku – jedna dávka každých 5 let

 

« zpět do kategorie očkování