Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

MUDr. Radmila Vondráková - praxe a vzdělání

Jako dětská lékařka pracuji od roku 1990. V letech 2000 - 2005 na pozici ambulantního lékaře I. dětské interní kliniky Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice), z čehož mimo jiné vyplývá velice dobrá osobní znalost všech odborných pracovišť dětské nemocnice.

Dokladem vysoké odbornosti a kvality péče je také to, že moje ordinace je akreditované pracoviště pro vzdělávání studentů 6. ročníku lékařské fakulty a postgraduální vzdělávání lékařů v předatestační přípravě.

Dosažené vzdělání

 • absolventka Lékařské fakulty Masarykovy university Brno obor dětské lékařství – promoce v roce 1990
 • I. atestace z pediatrie v roce 1995
 • licence České lékařské komory pro výkon: samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor pediatrie
 • získání specializované způsobilosti lékaře v oboru dětské lékařství v roce 2004
 • získání specializované způsobilosti v oboru praktického lékařství pro děti a dorost v roce 2007

Praxe

 • sekundární lékařka dětského oddělení nemocnice Valtice
 • dětská lékařka rehabilitačního stacionáře
 • dětská lékařka lékařské služby první pomoci
 • sekundární lékařka I.dětské interní a onkologické kliniky FN sv. Anna
 • odborná asistentka lékařské fakulty MU Brno
 • sekundární lékařka I.dětské interní kliniky Fakultní nemocnice Brno
 • školitelka Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Praha
 • ambulantní lékařka I.dětské interní kliniky Fakultní nemocnice Brno
 • praktická lékařka pro děti a dorost