Poliklinika Brno - Lesná          548 220 131           info@mudrvondrakova.cz

Změnili jste zdravotní pojišťovnu??

Informace o tom, u které zdravotní pojišťovny jste přihlášeni, je pro nás VELMI důležitá. Žádáme vás, abyste změnu zdravotní pojišťovny hlásili neprodleně!! Ideálně již v době, kdy změnu realizujete! Děkujeme vám.